Dagordning Årsmöte 2018-01-20

Dagordning_arsmote_2018-01-20 (pdf)

 

Dagordning Årsmöte Åre SDFK 2018-01-20.

§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
mötesordförande:
mötes sekreterare:
§ 3. Val av 2 st justeringsmän för mötet
justeringsmän:
§ 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
§ 5. Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2018
§ 6. Ekonomirapport
§ 7. Revisionsberättelse
§ 8. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet.
§ 9. Val av ordförande för 1 år.
ny ordförande:
§ 10. Anmälan av ledamöter som vid förra årsmötet valdes för 2 år.
 sittande ledamöter:
§ 11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. (enligt stadgarna 3-5)
antal ledamöter 2018:
§ 12. Val av ledamöter, 1 år respektive 2 år.
 nya ledamöter:

§ 13. Fastställande av antalet suppleanter
antal suppleanter 2018:
§ 14. Val av suppleanter för 1 år
 suppleanter 2018:

§ 15. Val av revisor för 1 år
revisor 2018:
§ 16. Val av revisors ersättare för 1 år.
revisor ersättare: 2018
§ 17. Val av valberedning 
 valberedning 2018:
§ 18. Fastställande av medlemsavgift för 2019
medlemsavgift 2019:
§ 21. Behandling av inkomna motioner:
1. Motioner för stadgar ändring. röster: ja ( ) nej ( )
 2. Motioner för bildning av rese kommittén. röster: ja ( ) nej ( )
3. Motioner för prova-på aktiviteter. röster: ja ( ) nej ( )
4. Motioner för sponsor kommittén. röster: ja ( ) nej ( )
5. Motioner för årlig tavling till minne
av Larsa. röster: jag ( ) nej ( )
§ 23. Övriga frågor

§ 24. Årsmötet avsluta

Kommentera

Kommande händelser

Jan
20
lör
2018
17:30 Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte @ Holiday Club
Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte @ Holiday Club
Jan 20 kl. 17:30 – 18:30
Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte @ Holiday Club
Välkommen till alla medlemmar och stöd medlemmar till årsmöten, lördag den 20:en januari 2018. Plats; Holiday Club SCHEMA” för Årsmötesdagen:

Klubb Radio

VHF 2m-bandet via repeater.
Öppningston: 67,0Hz
Lyssning: 146.7625 Mhz
Sändning: 150.7625Mhz.