Protokoll Styrelsemöten

2018

Protokoll Styrelsemöte 20180607 (pdf)
Protokoll Styrelsemöte 20180410 (pdf)
Protokoll Styrelsemöte 20180314 (pdf)
Konstituerande möte 20180120(pdf)

2017

Protokoll möte 2017-09-20(pdf)
Dagordning styrelse möte 17-09-20(pdf)
Dagordning styrelse möte 17-06-07(pdf)
Protokoll_2017_03_22(pdf)
Dagordning styrelse möte 17-03-22(pdf)
Protokoll Styrelse möte 17-02-08(pdf)
Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2017-02-08 (pdf)
Konstituerande möte Åre SDFK Protokoll 2017-01-21 (pdf)

2016

Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-01-29 (pdf)
Protokoll Åre SDFK Styrelsemöte 2016-01-29 (pdf)

Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-03-16 (pdf)
Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-05-25 (pdf)
Protokoll Åre SDFK Styrelsemöten 2016-03-16 och 2016-05-25 (pdf)

Dagordning Åre SDFK Styrelsemöte 2016-12-13 (pdf)
Protokoll Åre SDFK Styrelsemöte 2016-12-13 (pdf)

2015

Styrelsemöte ÅSDK 2015-09-23 (doc)
Styrelsemöte ÅSDK 2015-09-23 (pdf)

Styrelsemöte ÅSDK 2015-06-03 (doc)
Styrelsemöte ÅSDK 2015-06-03 (pdf)

ÅSDK styrelsemöte 2015-03-16 (doc)
ÅSDK styrelsemöte 2015-03-16 (pdf)

Styrelsemöte-ÅSDK-2015-02-04  (dok)
Styrelsemöte-ÅSDK-2015-02-04 (pdf)
budget-vår-2015 (pdf)

Konstituerande-mote-2015-01-17 (doc)
Konstituerande-mote-2015-01-17 (pdf)

2014

Protokoll m dagordning Åre SDFK 21 sept 2014
Åre SDFK Justerat protokoll styrelsemöte 5 juni 2014
Protokoll Åre SDFK 23 mars 2014
Protokoll Styrelsemöte Åre SDFK den 22 jan 2014
Mötes protokoll ÅSDFK 14-01-09 (PDF)
Mötes protokoll ÅSDFK 14-01-09 (word doc)

2013

Protokoll styrelsemöte Åre SDFK 8 dec 2013 (pdf)
Protokoll styrelsemöte Åre SDFK 8 dec 2013
(word doc)

2012

Styrelsemöte 2012-12-08 (PDF)
Styrelsemöte 2012-12-08 (word doc)
Styrelsemöte Åre SDFK 9 sept2012 (PDF)
Styrelsemöte 15 juli 2012 (word dok)
Styrelsemöte 15 juli 2012 (pdf)
Styrelse möte 2012-04-21 (word dok)
Styrelse möte 2012-04-21 (pdf)
Konstituerande möte 2012-01-28 (word dok)
Konstituerande möte 2012-01-28 (pdf)

2011

Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 10 09(word dok)
Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 05 22
(word dok)
Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 02 27
(word dok)
Styrelsemöte i Åre Skärmflygklubb 2011 02 27 (pdf versionen)
Budget Åre SDFK 2011 rev 2011-05-22 (excel dok)

Kommande händelser

Det finns inga kommande aktiviteter.

Klubb Aktuellt