Instält: Styrelsemöte 7 juni

Nya datum kommer inom kort…

19:00 7 juni

Dagordning
Styrelsemöte Åre SDFK, 2017-06-07 Fjällportens Pensionat
1. Mötets öppnande.
2. Närvarande styrelsemedlemmar.
Beslutsmässighet och fastställande av röstlängd.
3. Val av justeringsman jämte sekreterare och ordförande.
4. Godkännande av Dagordningen.
5. Redovisning ekonomisk läge (antal medlemmar osv)
6. Projekt/jobb status
– vär workshop :  beslutade datum tik förbi
–  Comp 1 kurs :  svar till 0 intresse
– PPC : på gång: ledare kanske ska publiceras FB och hemsidan
    – Draklanda skylt
    – Klubb bil klart för sommar? (Status ska annonseras på FB och hemsidan)
– Klubb båt klart för sommar? (Status ska annonseras på FB och hemsidan)
– förberedelse  av väderstationens sommar flytt
7.  Kommande Klubb aktiviteter
    Höst workshop
    mer?
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande

Kommentera

Kommande händelser

Jan
20
lör
2018
17:30 Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte
Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte
Jan 20 kl. 17:30 – 18:30
Välkommen till alla medlemmar och stöd medlemmar till årsmöten, lördag den 20:en januari 2018. Plats, tid, dagordning och övriga aktiviteter

Klubb Aktuellt

Klubb Radio

VHF 2m-bandet via repeater.
Öppningston: 67,0Hz
Lyssning: 146.7625 Mhz
Sändning: 150.7625Mhz.