Styrelsemöte mars 22 19:00 Fjällportens Pensionat

Styrelsemöte nu på onsdag, mars 22 19:00 på Fjällportens Pensionat.
Både suppliang är inkallad.
Ses då…

Dagordning
Styrelsemöte Åre SDFK, 2017-03-22
1. Mötets öppnande.
2. Närvarande styrelsemedlemmar.
Beslutsmässighet och fastställande av röstlängd.
3. Val av justeringsman jämte sekreterare och ordförande.
4. Godkännande av Dagordningen.
5. Val av ny klubb sekretär
6. Bekräfta beslut från Facebook.
– flightlog klubb tävling kostnad 1000kr
– årets topplandning Lars a Jonsson, mars 11
– PPC
– nödskärmspacknings träff
-mer?
7. Ansvar o jobb inom styrelse o klubb: (utöver ordförande, kässor och sekreterare)
Oklart status på fler av jobb:
Vice ordförande
Skärmflyg sektionen:
Start ansvarig:
Bil ansvarig:
Båt ansvarig:
mer?
8. Kommande Klubb aktiviteter
Vår workshop
Höst workshop
mer?
9. Slut rapport om nödis packnings träff
antal deltagare
kostnad
mölighet till SISU bidrag
10. Övriga frågor
Utveckling status på och omkring draklanda.
Parkerings problem med Junior VM event
regel ändring angående rapport av topplandning till styrelse?
11. Mötets avslutande

Kommentera

Kommande händelser

Jan
20
lör
2018
17:30 Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte
Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte
Jan 20 kl. 17:30 – 18:30
Välkommen till alla medlemmar och stöd medlemmar till årsmöten, lördag den 20:en januari 2018. Plats, tid, dagordning och övriga aktiviteter

Klubb Aktuellt

Klubb Radio

VHF 2m-bandet via repeater.
Öppningston: 67,0Hz
Lyssning: 146.7625 Mhz
Sändning: 150.7625Mhz.