Styrelsemöten 01 feb 2018 instält

ny datum på gång…

19:00 Fjällporten Duved

Alla välkommen.

Kommande händelser

Det finns inga kommande aktiviteter.

Klubb Aktuellt

Klubb Radio

VHF 2m-bandet via repeater.
Öppningston: 67,0Hz
Lyssning: 146.7625 Mhz
Sändning: 150.7625Mhz.