Bli Medlem / Licensförnyelse

Licensförnyelse för 2020!

Du förnyar så här:

Gå in på SSFF hemsida och 1. logga flygtid samt 2. betala försäkring + klubbavgift till Åre SDFK:  www.paragliding.se

Under fliken Verksamhet/Licens & utbildning/Licensförnyelse hittar du instruktioner och info om de olika försäkringsalternativen och vad de kostar.

Du som är under utbildning (Löst Take-off kit) men inte avslutat utbildningen första året (sänt in elevkortet) måste förnya ditt Take-off kit. Det gör du genom att betala in 1100:- antingen via direktbetalning på nätet via SSFF:s web shop eller så betalar du in på bankgiro 5819-5132. Märk inbetalningen med ”Förnyelse ToK + ditt personnummer”. OBS! Betalade du in ditt Take-off kit efter 30 september så gäller det även för nästkommande år. 

Om du vill komma med i första förnyelsen, och ha giltig licens 1 januari behöver vi ha din betalning senast 15 december året innan. Nästa deadline är 12 januari. Därefter gör vi en ny uppsamling vid varje månads slut.

För att kunna förnya licensen

…krävs att du uppfyller kravet för förnyelse:

 • Elevlicens – 10 flyg

 • Pilot 1 licens – 10 flyg

 • Pilot 2 licens – 10 höjdflyg och minst 5 timmars flygtid

Om du inte uppfyller kravet kan du ändå förnya din licens, men du erhåller då en lägre licensnivå, men du har möjlighet att få den högre licensnivån om du gör förnyelsekravet innan 30 juni. Om du inte uppfyller kravet, ange också detta på inbetalningskortet så ”sänker” vi din licensgrad ett steg.

Om du har frågor vad försäkringen gäller för, rekommenderar vi att du tittar på SSFF:s hemsida: www.paragliding.se

Frågor?

För andra frågor om klubben, kontakta oss gärna via formuläret.

I medlemsavgiften 500 kr ingår följande:
 • Fullt medlemsskap 1 år
 • Komplett utrustning finns att låna gratis.
  3 st skärmar finns (S & M). Skärmarna är huvudsakligen tänkta för balansering och backglidning.
 • Möjlighet för elevlicensare att under överinseende flyga med klubbens Pilot 2:or från berget.
  Detta gäller vintersäsongen och vissa veckor på sommarsäsongen.
 • Fri tillgång till alla startplatser på Åreskutan
 • Fri tillgång till Draklanda
 • Fri tillgång till räddningsbåt

 • Uppfärder på berget med klubbussen.

 • Rätt att deltaga vid årsmötet

 • Rätt att deltaga i klubbmästerskap, som ex. Åre PPC

 • Klubben hjälper till med licensförnyelsen

 • 1 st klubb-klistermärke, 1 st klubb-tygmärke

 • Klubben arbetar hela tiden för att förbättra vindmätare, starter och landningsfältet Draklanda

 • Pistade startplatser på Åreskutan under vintern

 • Draklandas gräs klippt på sommaren

Följande medlemsavgifter kan tecknas:

 • Fullt medlemsskap (tecknas av dig som vill vara full medlem och flyger i Åre mer än 1 vecka/år).
  Avgift: 500 kr via SSFF:s hemsida www.paragliding.se

 • Stödmedlemsskap (tecknas av dig som flyger i Åre enstaka dagar och av dig som vill stödja Åre-klubben i allmänhet). Avgift: 250 kr via SSFF:s hemsida www.paragliding.se

Din inbetalning går direkt tillbaka till dig i form av förbättrade start- och landningsplatser, förbättrad information, vindmätare och vindstrutar på start och landningsplats etc.

Notera även att uppfärd på berget med klubbussen endast är för medlemmar.

Med vänlig hälsning,
Åre skärm- och drakflygklubb