Klubbuss

Styrelsen har fattat följande beslut om klubbussen 2020 för att den ska användas mer, ”förenkla” användandet samt motivera förare att köra den. Vi hoppas att Ni efterlever reglerna på bästa och trevliga sätt.

Beslut

 • Klubben står för samtliga kostnader för bussen

 • Årskortet avskaffat

 • Man måste vara fullvärdig klubbmedlem för att få åka med i bussen

 • Max FYRA PASSAGERARE + FÖRARE får färdas i bussen samtidigt

 • Passagerare skall vara jämt fördelade i bussen och visa hänsyn till varandra

 • 20kr swishas till föraren under färden upp. Föraren väljer själv tillvägagångsätt för hanteringen

 • Respektive förare ansvarar sin inkomst

Ungdomar

Ungdomar under 18 som är medlemmar i klubben åker gratis men det skall alltid vara minst tre betalande passagerare på varje tur

Tankning

Tankning sker på OK/Q8 i Åre. Kort ligger i kassan avsett för bilen och ev. bensin till båtmotorn. OBS! kolla olja och vatten vid varje tankning

Regler för långresa

Körning på Skistars väg: Max 40 km/t. Tänk på att det är smalt att mötas och att vägräcken saknas. Uppfärd får inte ske när lifterna är öppna för cykling, föraren är skyldig att förvisa sig om Skistars öppettider av liftar. Observera att det kan finnas cyklister före och efter gällande öppettider. Lås skistars vägbom vid nedfärd. Vägbeskrivning finns i handskfacket på bilen.

 • Fyll i körjournalen (långresa)

 • Dagresa enkelt tur max 20 mil. Vid längre tur behöves styrelsebeslut

 • Tanka bilen full före resan med OK/Q8 kortet. Kvittot i pärmen.

 • Tanka bilen i Åre när ni kommit tillbaka från resan

 • Dagsturen bekostar bensinen själva