SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss. SISU Idrottsutbildarna består av tre delar: ett studieförbundet, ett förlag och en idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stödjer utveckling inom svensk idrott.

Verksamhetsidé

SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten.Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen.

Vi möter idrottens behov av utveckling och utbildning genom våra sex verksamhetsformer

   Lärgrupp
En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram.

   Kurs
En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.

   Processarbete
för att stärka stukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan.

   Barnkultur
Barnkultur är metoden för barn i åldern 7-12 år, där inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna ska gälla. Verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen, samt präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer.

   Föreläsning
När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.

   Kulturprogram
När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen.