Project Description

Mörvikshummeln Ost

(av lokala piloter kallad: Hummeln Ost/Sydost)

Ca 50 meter sydost om Hummelliftens bergsstation ligger startområdet. Här är det viktigt att du, vintertid, inte startar mitt i pisten och hindrar skidåkare. Efter start svänger du snarast möjligt åt söder, rakt mot Åre by, och när du har Stötta 1 jämsides på din högra sida ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,9 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabinbanans dalstation och Stötta 1. Stötta 1 är namnet på den första höga stötta som kabinbanan passerar i uppåtgående riktning.

Koordinater: 63, 24, 38, 75 N, 13,05, 01, 52 E

Info

Vind:
Skärmflygare O-SO

Höjd:
Höjdskillnad till Draklanda: 510m