Project Description

Långspannet

OBS! Detta är en inofficell start med flera möjliga platser att starta på.

Vid ostlig vind kan erfarna piloter, minst P2, välja att starta strax väster om Kabinbanevajrarna mellan stötta 3 och 4. Att starta i området förutsätter att du klarar att, utan risker, flyga under vajrarna och snabbt kompensera för eventuella plötsliga lyft samtidigt som du håller reda på att Kabinbanan inte är i rörelse då du avser att passera. Om flera piloter hangar samtidigt i detta mycket begränsade utrymme kan simultankapaciteten sättas på ordentliga prov.

Följande gäller: Endast piloter med minst licensnivå P2 med god lokal erfarenhet får välja att starta i området mellan Olympiagondolen, Stötta 3 och Stötta 4. Passage över eller under kabinbanevajrarna får endast ske då Kabinbanan står still. Detta är INTE en, av klubben, rekommenderad startplats.

Info

Vind:
Skärmflygare SO-O