Project Description

1000m starten

Gemensamt startområde för hängflyg och skärmflyg. Här kan det bli trångt på vårvintern när många vill starta. Det är också vanligt med nyfiken publik som ställer frågor, fotograferar och filmar. Se upp med grupptrycket om du är ovan, det är du och ingen annan som avgör om och när du är redo att starta. Kom ihåg att barn inte har samma koll på omgivningen som vuxna har, eller borde ha. Trärampen, som bara syns sommartid, är endast lämplig för hängflygare. Skärmflygare startar öster om rampen. Sommartid kan startområdet vara ganska krävande på grund av den korta löpsträckan som smalnar av mot krönet.

Att tänka på före start:

  • Säkerhetsavstånd kabinbanevajrarna
  • Löpsträckan fri från skidåkare och åskådare
  • Reservlandning öster om Tusenmeter Dal, innan västra ravin eller bredvid leden till Mörvikshummeln. Tusenmetersliften är nu borttagen så fråga någon av de lokala piloterna om du är osäker på beskrivningen av reservlandningsplatserna.

Info

Vind:
Skärmflygare SO-S
Hängflygare SO-SV

Höjd:
Höjdskillnad till Draklanda: 905m
Höjdskillnad till Tusenmeter Dal: 260m