Flygguiden

Denna flygguide är ett gammalt initiativ från Åre SDFK, och är reviderad 2020-07-17. 

Guiden är tänkt att främja vår flygsäkerhet och samförståndet med övriga aktiviteter kring Åreskutan. Den ger dig inte svar på alla frågor, utan ger dig grundläggande vägledning. Alla vi lokala piloter här i Åre svarar gärna på dina frågor. Vi önskar dig många härliga flyg från Åreskutan!

Åreskutans start- och landningsområden

Här hittar du de startområden som vi sedan presenterar var för sig. De är lätta att nå och har fått namn från den pistkarta du gratis kan hämta ut på de flesta ställen i byn.

Det finns egentligen bara ett landningsställe. Alla andra landningar är att betrakta som utelandningar vid XC-flyg.

Hängflygare startar normalt från 1000m starten eller Tväråvalvet. Upptransport sker med Kabinbanan. Skärmflygare når alla 7 startområdena med olika liftar och korta promenader. Lättaste sättet att orientera sig på Åreskutan är att använda Kabinbanans sträckning som utgångspunkt. Därför är alla väderstreck som anges orienterade som om Kabinbanan ligger i rak nord-sydlig riktning (vilket den nära på gör). Du får naturligtvis leta reda på andra startplatser som du tycker passar, bara du håller dig utanför skidpisterna under skidsäsong och beaktar gällande regler.

Inflygning på Draklanda

På grund av att landningsfältet ligger mellan järnvägen och Åresjön så är det ett krävande fält. Åren har visat att misstag kan straffa sig hårt. Det är viktigt att det råder god disciplin i luftrummet ovanför. Speciellt samförståndet mellan hängglidare och flygskärmar, som flyger i olika hastigheter, måste fungera hundraprocentigt, men med dagens olika skärmar på marknaden så kan det råda stor hastighet och glidskillnad även mellan två olika skärmflygare. Om du möter någon i luften ovanför Draklanda, eller på väg dit, markera tydligt att du har observerat denne och planera din inflygning med hänsyn till övriga piloter och dig själv.

Lär dig förtursreglerna vid landning. Om du flyger skärm och märker att det blir snålt med höjd över järnvägsledningarna: Chansa aldrig! Nödlanda före. Observera även kraftledningen som går parallellt med E14, en bit norr om europavägen. Minst en 360° sväng efter att man passerat järnvägen är målsättningen för en säker inflygning. Vid nordlig och sydlig vindriktning sker alltid inflygning och landning i sidvind längs med fältets sträckning. Tänk då på avdriften mot vattnet eller järnvägen. Allt från västlig till nordlig vind kan spela dig elaka spratt med lyft, sjunk och turbulens på Draklanda. Flyg då inte utanför strandkanten under inflygningen. Det är många som tycker de haft god marginal i höjd, men inte nått fram till fältet och istället landat i sjön trots flerårig häng och/eller skärmflygerfarenhet.

På vintern räknas även isen direkt utanför Draklanda till landningsfältet (Tänk dig ett lika stort Draklanda till, fast ute på isen), men beakta att det ofta är ett draget längdskidspår på sjön och att olika bilmärken kan bedriva körning på upplogad isbana. Håll avstånd till dessa.
Draklanda måste alltid hållas fritt för de som landar. Packning av skärmar och nedmontering av hängglidare ska göras längs kanten närmast järnvägen. Om du övar balansering av skärm så avbryter du i god tid, samlar ihop skärmen och går till sidan, när piloter gör inflygning. När isen blir för svag att landa på gäller de lokala sommarreglerna för flygning från Åreskutan. Detta informeras alltid ut via våra kanaler på sociala medier samt hemsidan i form av ett NOTAM. Vid osäkerhet – fråga de lokala piloterna!

OBS! I bäckutloppet nedanför Lake Lodge/Skysport är isen stora delar av året MYCKET svag. Kring och i detta bäckutlopp är det alltid olämpligt att landa och klubben ber alla att respektera detta och försöka landa enligt ovan.

För att landa på Draklanda sommartid måste man minst ha 25 höjdflyg om piloten inte flyger under instruktörs ansvar. 

Lokala regler

Förutom de vanliga licenskraven och föreskrifterna finns det i Åre även lokala regler och krav för hängflyg och skärmflyg. Olika krav gäller för sommar och vinter. På grund av att vår sport utvecklas hela tiden arbetar Åre SDFK kontinuerligt med reglerna.

Kabinbanevajrarna

Mellan Kabinbanans Dal- och Bergsstation hålls vajrarna upp av höga stöttor som numreras nerifrån dalen och uppåt i ordningen 1 till 4. Start och flygning öster om Kabinbanan förutsätter att vajrarna passeras på ett omdömesfullt sätt under färden till Draklanda. Vajrarna hänger till största delen minst 60 meter över marken. Ett fall efter en kollision med kabinbanevajrarna slutar troligen i katastrof. Tillräcklig höjdmarginal för säker passage får man vanligtvis endast genom att passera över vajrarna söder om Stötta 1. Undantag vid höjdvinst med hjälp av termik och/eller hang.

Följande gäller: Vid nerflyg utan höjdvinst ska alltid Kabinbanevajrarna passeras söder om Stötta 1. Piloter som är lokalt oerfarna, elevlicensare och P1:or följer alltid denna regel.

Start vid långspannet

Vid ostlig vind kan erfarna piloter, minst P2, välja att starta strax väster om Kabinbanevajrarna mellan stötta 3 och 4. Att starta i området förutsätter att du klarar att, utan risker, flyga under vajrarna och snabbt kompensera för eventuella plötsliga lyft samtidigt som du håller reda på att Kabinbanan inte är i rörelse då du avser att passera. Om flera piloter hangar samtidigt i detta mycket begränsade utrymme kan simultankapaciteten sättas på ordentliga prov.

Följande gäller: Endast piloter med minst licensnivå P2 med god lokal erfarenhet får välja att starta i området mellan Olympiagondolen, Stötta 3 och Stötta 4. Passage över eller under kabinbanevajrarna får endast ske då Kabinbanan står still. Detta är INTE en, av klubben, rekommenderad startplats.

Vinterregler

Då Åresjöns is kan användas för nödlandning och är säker för landning bredvid Draklanda gäller de nationella reglerna för höjdflygning från berg. Elevlicenspiloter med bergsbehörighet får då starta och flyga från ett rekommenderat startområde enligt gällande nationella licensregler för skärmflygning. Bedömning av väder och vind ska göras, och eventuellt klartecken ska ges, för och till varje enskilt elevflyg från startplatsen.

Flyga på vintern

Det bästa med vinterflygning är att (nästan) alla startplatser är släta och fina. Om snöförhållandena tillåter så hjälper Skistar oss att med pistmaskiner göra i ordning fina startplatser med bra underlag att starta på. För det mesta blir det lugna nedflyg, men ibland kan det bli några timmar på hanget med bra tillfällen att öva topplandning på. Jakten på de första termikblåsorna brukar starta i början på mars när solen gassar på ordentligt i sydsluttningarna. Vintersäsongen är också mycket passande om du ska flyga in dig på ny utrustning och träna att landa på Draklanda. Att vinterflyga i Åre är en fantastisk upplevelse!

Flyga på sommaren

På sommaren är flygningen lite mer krävande. Framförallt landningen på Draklanda kan vara krävande. För den rutinerade piloten finns det nästan alltid någon form av stigande luft att hitta. Sök av sydsluttningen mellan Hummeln och Rödkullen. Svartberget, Störtloppet eller Bräckebäcken kan vara svaren på frågan var termiken finns. Bra dagar med hög molnbas ser du också en och annan pilot som ger sig iväg på distans. Distansrekordet för hängflygare från Åreskutan är 116 km och för skärmflygare drygt 230 km! (Åre-Sollefteå). Har du tur vid dina sommarflyg kan det mycket väl hända att du får sällskap av en kungsörn eller en fjällvråk i termikblåsorna. Har du ännu mer tur så får du även sällskap av en till pilot, för vi rekommenderar alla att försöka hålla ihop under distansturen, dels för nöjet men även för säkerheten. Betänk även att stora områden i fjällvärlden består av synnerligen tuff terräng, utan mobiltäckning. Flyg med eftertanke.

Följande gäller: För att landa på Draklanda sommartid måste man minst ha 25 höjdflyg om piloten inte flyger under instruktörs ansvar. Mer information under ”Inflygning på Dralanda”.

Fjällväder

Genom bl.a. topografins inverkan får vädret i fjällen sina speciella särdrag. Mest utmärkande är hastiga väderskiften. Behagfullt lugnt och soligt väder kan snabbt övergå i kraftiga vindbyar och temperaturfall. Lika fort kan ovädret dra bort och allt är frid och fröjd igen. En annan otrevlig överraskning kan vara dimbankar och vindfenomenet våg. Plötsligt är sikten begränsad till några tiotals meter, eller så blåser det peppar. Var mycket observant på vädret och dess möjliga tecken på förändringar vid flygning i Åre och tveka inte att rådgöra med våra lokala piloter, där många i klubben har upp emot 20 års erfarenhet av flygvädret i Åredalen.

Helikopter

Normalt gäller de vanliga väjningsreglerna för möte mellan olika luftfartyg, men runt Åreskutan ska den som flyger för sitt nöje visa hänsyn till den som flyger i tjänst.

Följande gäller: Skärmar och hängglidare väjer och håller mycket god marginal då arbeten med helikopter utförs. Räddningshelikopter under utryckning betraktas som om det vore luftfartyg i nöd = Alla i luften håller undan med mycket god marginal från helikoptern och ingen startar då en räddningshelikopter observeras.

Övrigt flyg

Perfekta flygdagar under vårvintern kan det bli trängsel i luften. Det är en underbar syn att se alla dessa flygfarkoster. Motorflygare, segelflygare, ballongfarare, fallskärmshoppare, hängflygare, skärmflygare och helikoptrar. Alla njuter av friheten att flyga. Kanske t.om. flygvapnet kör en sväng förbi Åreskutan. Sådana dagar är det speciellt viktigt att vi alla uppträder som fullvärdiga piloter med ömsesidig respekt för vår omgivning.

Skistar – Åre

Välkommen till Sveriges största och bästa liftsystem. Med Skistars förnämliga liftsystem har vi möjlighet att ta oss till de olika startområdena på ett mycket bekvämt sätt.

Alternativen för skärmflygare är följande: Till Mörvikshummeln med sittliftar eller med en 30 till 40 minuters promenad ner från Kabinbanans bergstation. Till övriga startområden med Kabinbanan eller med vm8:an och Olympiagondolen. För hängflygare gäller Kabinbanan. För att upptransport av vingarna ska fungera så smidigt som möjligt har vi utarbetat speciella lastningsregler. Kabinpersonalen eller lokala piloter kan ge dig nödvändig information.

Turistbyrå

Låt oss visa vägen till berömda vattenfall, gamla gruvor, den bästa tur- eller utförsåkningen, de godaste våfflorna, välkända fågelsjöar, sevärda kyrkor, mysiga restauranger och mycket annat. Många aktivitetsbolag väntar på att få kittla dina sinnen – på fjället, i forsen, på hästryggen eller bakom ett hundspann. Prova något nytt när det inte är flygväder. Turistbyrån hittar du på Station Åre.

Åre Kommun

Åre Kommun är stor till ytan med sina 7586 km2  och har ca 10.000 invånare. Under turistsäsong kan befolkningen tredubblas. Från Hallen i Öster till Storlien i väster samt från Sösjöfjällen i norr till Lunndörrspasset i söder finns fantastiska fjällområden. Skulle inte vädergudarna vara på din sida under din vistelse i Årefjällen finns det mycket annat att hitta på. Åre och Duved är tillsammans Sveriges alpina centrum. Åre har alltid haft stor betydelse som rekreationsort. Redan i slutet av förra seklet uppfördes de första hotellen och år 1909 byggdes Bergbanan. Västerut når man klassiska högfjällsområden så som Sylarna, Storulvån och Blåhammaren. Längre österut, mot Hallen, möts fjällvärld och jordbruksbygd i ett mångskiftande landskap.