Project Description

Mörvikshummeln Syd

(av lokala piloter kallad: Hummeln syd)

Mellan Hummelstugan och liftens bergsstation har du branta startplatser i sydlig riktning. Fina flygdagar får du räkna med en hel del publik som granskar dig. Det är en speciell känsla att stå i händelsernas centrum men låt inte publiktrycket avgöra om du är beredd att starta. Efter start håller du kursen rakt åt söder, mot Åre by, och när du har passerat Stötta 1, på din högra sida, ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,5 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin Dal och Stötta 1.

Att tänka på före start:

  • Når jag Draklanda på ett säkert sätt? Motvind?
  • Brant start kan kräva att du anpassar starttekniken.
  • Ingen bra reservlandningsplats sommartid om jag inte klarar järnvägsledningen.
  • Vintertid får inte skärmen läggas ut på Rydbergsvägen (skidnedfart till Olympia- och World Cup liften).

Koordinater: 63, 24, 37, 79 N, 13, 04, 58, 93 E

Info

Vind:
Skärmflygare S

Höjd:
Höjdskillnad till Draklanda: 525m