Project Description

Mörvikshummeln Nordost

(av lokala piloter kallad: Pelikan)

Ca 20 meter nordost om Hummelliftens bergsstation ligger startområdet. Här är det viktigt att du, vintertid, inte startar mitt i pisten och hindrar skidåkare. Efter start svänger du snarast möjligt åt söder, vänta lite pga. Hummelliftens närhet, sedan rakt mot Åre by, och när du har Stötta 1 jämsides på din högra sida ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,9 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin-dal och Stötta 1. Vid start här ligger ofta stora delar av Åredalen i lä, och således är det sjunkande luft över dalen. Rådgör gärna med lokala piloter före start.

Blåser det bra in på Mörvikshummeln Nordost kan du även svänga vänster direkt efter start och använda hanget i ravinen. Dett kräver förstås att du är erfaren och har hangbehörighet.

Att tänka på före start:

  • Klarar jag kabinbanevajrarna och järnvägsledningen?
  • Når jag Draklanda säkert då bärigheten kan vara svag över dalen? Observera Hummelliftens närhet.
  • Stör jag skidåkare?
  • Det finns ingen bra reservlandningsplats sommartid, men om du tidigt märker att du inte kommer nå Draklanda så kan du antingen landa längs stranden söder om Holiday Club alternativt vid ”kyrklägdan”, det grönområde som ligger öster om Åre kyrka.

Koordinater: 63, 24, 39, 66 N, 13,05, 03, 79 E

Info

Vind:
Skärmflygare O- NNO

Höjd:
Höjdskillnad till Draklanda: 510m