Loading Events
This event has passed.

– BESKRIVNING AV FLY CAMP ÅRE –
Vi skapade Camp Åre för Dig, ny såväl som erfaren pilot, som vill utvecklas och komma vidare i din flygning. Med hjälp av våra skickliga Mentorer kommer du att få coaching, tips och trix under 5 dagar, allt för att ge dig den bästa möjligheten att träna på just det Du behöver träna på. Under veckan kommer det att bli så mycket flygning som rådande förutsättningar och väder & vind tillåter men även teori och praktiska moment. Observera att detta Ej är en kurs. Detta är ett läger där Du ska få möjlighet att flyga tillsammans med, och utvecklas med hjälp av, andra mer erfarna piloter och mentorer.

– FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM DELTAGARE –
* Du behöver inneha:
(1) en giltig licens (bergsbehörighet)
(2) försäkring
(3) stödmedlemskap (eller fullvärdigt medlemskap) i Åre Skärm-& Dragflygklubb
(4) uppfylla förkunskapskraven för den grupp du anmäler dig till samt
(5) inneha egen komplett flygutrustning (om du är i Elevgruppen kan det finnas möjlighet att hyra utrustning)
* Som arrangör har ÅSDK ett övergripande ansvar att i den mån det är möjligt säkerställa säkerheten och förebygga olyckor, och att informera om de risker som du som deltagare utsätter dig för genom att delta i eventet. Du som deltagare bär ett ansvar att följa arrangörens direktiv och respektera de råd och rekommendationer som dina Mentorer tillhandahåller. Du bär även eget ansvar för de risker du är villig att ta samt de beslut du fattar utifrån din personliga kapacitet, kompetens och flygförmåga. Du är även ansvarig att förhålla dig till de restriktioner och behörigheter som gäller enligt din aktuella licensgrad samt rådande regler och rekommendationer inom denna flygsport (även lokala sådana).

– GRUPPER –
Under veckan kommer vi att ha totalt 3 st Deltagargrupper: Elevgrupp, Termik samt Intro Acro. Vänligen läs noggrant under ʼFörkunskapskravʼ innan du anmäler dig till den grupp du önskar delta i.
’Elevgrupp’
Platser: 6
Förkunskapskrav: Elevlicens (bergsbehörighet) samt minst 20 höjdflyg (medtag egen radio).
Mentorer: Björn Kvist & Per Hjertén.
Fokus: Detta är gruppen för dig som är relativt ny inom skärmflygning och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper och skills i allt från markhantering, starter, landningar,
väderbedömningar och bli en alltmer självständig pilot.
’P1 Termik’
Platser: 9
Förkunskapskrav: minst P1 licens (medtag egen radio).
Mentor: Bengt Pettersson, Magnus Auvinen och Mauritz “Marre” Sjöström.
Fokus: Detta är gruppen för dig som är så väl nybliven som rutinerad P1:a och som vill lära dig mer om termik, fortsätta att utveckla dina färdigheter att flyga i termiska förhållanden och/eller öva på teknik och manövrar för att kunna ta dig från eventuella faror.
’P1 Intro Acro’
Platser: 4
Förkunskapskrav: minst P1 licens samt genomförd SIV kurs (medtag egen radio och flytväst).
Mentor: Linda Kits.
Fokus: Detta är gruppen för dig som är såväl nybliven som rutinerad P1:a och som har genomgått en SIV kurs sedan tidigare (senast 2019 med godkänt i alla moment). ’Intro Acro’ passar dig som vill påbörja eller fortsätta att finslipa på manövrar såsom wingovers, spiral, SAT etc. men även träna på att kasta nödskärm och hantera problem i luften. Du kan förvänta dig att få råd, tips, stöttning och feedback från din Mentor samt video analys (när möjlighet finns för vår ʼkameraman/kvinnaʼ) men observera att detta Ej är en SIV kurs. Du kommer att få möjlighet att bli instruerad via radio under dina manövrar i mån av tid men främst före/efter ditt flyg. Båt kommer att finnas tillgänglig i vattnet.

Go to Top