Flygguiden

Vårt landningsfält, Draklanda

Denna flygguide är ett gammalt initiativ från Åre SDFK. Guiden är tänkt att främja vår flygsäkerhet och samförståndet med övriga aktiviteter kring Åreskutan. Den ger dig inte svar på alla frågor, utan ger dig grundläggande vägledning. Resten får du som ansvarsfull pilot räkna ut själv. Vi önskar dig många härliga flyg från Åreskutan!

Nedanför liften VM 8:an, och målområdet för alpina VM tävlingarna, 1 km väster om torget, ligger vårt enda landningsfält och Åre SDFKs klubbstuga där du finner nyttig och aktuell information. Vi är tacksamma mot berörda markägare för att vi får hålla till på deras ägor. Marken arrenderar vi av Åre Kommun och Skistar. Mycket arbete har lagts ner på att hålla god standard på fältet och vi arbetar successivt med förbättringar.
Fältet klipps ett antal gånger under sommaren, och vårt mål är att fältet skall vara kortklippt hela sommaren.
Koordinater Draklanda: 63, 24, 03 N, 13, 03, 14 E

Åreskutans startområden

Här hittar du de startområden som vi sedan presenterar var för sig. De är lätta att nå och har fått namn från pistkartan.

Hängflygare startar normalt från 1000 m starten eller Tvåråvalvet. Upptransport sker med Kabinbanan. Skärmflygare når alla 7 startområdena med olika liftar och korta promenader. Lättaste sättet att orientera sig på Åreskutan är att använda Kabinbanans sträckning som utgångspunkt. Därför är alla väderstreck som anges orienterade som om Kabinbanan ligger i rak nord-sydlig riktning. Vi använder symboler för att göra guiden mer överskådlig.

Du får naturligtvis leta reda på andra startplatser som du tycker passar, bara du håller dig utanför skidpisterna under skidsäsong och beaktar gällande regler.

1000 m starten

Koordinater: 63, 25, 36 N, 13, 05, 06 E
Vindriktning: hängflygare SO-SV, skärmflygare SO-S.
Gemensamt startområde för hängflyg och skärmflyg. Här kan det bli trångt på vårvintern när många vill starta. Det är också vanligt med nyfiken publik som kommenterar, frågar, fotograferar och filmar. Se upp med grupptrycket om du är ovan. Det är du och ingen annan som avgör om och när du är redo att starta. Kom ihåg att barn inte har samma koll på omgivningen som vuxna har, eller borde ha. Trärampen, som bara syns sommartid, är endast lämplig för hängflyg. Skärmflygare startar öster om rampen. Sommartid kan startområdet vara ganska krävande på grund av den korta löpsträckan som smalnar av mot krönet.
Höjdskillnad till Draklanda: 905m
Höjdskillnad till Tusenmeter Dal: 260m
Att tänka på före start:
Säkerhetsavstånd till Tusenmetersliften och Kabinbanevajrarna.
Löpsträckan fri från skidåkare och åskådare.
Reservlandning öster om Tusenmeter Dal eller bredvid leden till Mörvikshummeln.

Tväråvalvet

Koordinater: 63, 25, 48 N, 13, 04, 57 E

Vindriktning: Hängflygare V-NV, skärmflygare NV.
Startområdet ligger ca 200 meter norr om Kabinbanans bergsstation och är gemensamt för hängflyg och skärmflyg. Trärampen är endast för hängflyg. Skärmflygare startar bredvid rampen eller på vintern; på bergknallen 50 meter öster om rampen. Att starta i Tväråvalvet är lite speciellt på grund av att du är, så att säga, på fel sida av fjället och du måste flyga över Tväråvalvsliftarna och förbi Rödkullen för att nå Draklanda. För skärmflygare finns på vintern alternativet att landa vid Tväråvalvsliftarnas dalstation och ta liften upp igen med miniskidor. Information om villkor för kortskidor får du hos Åreliftarna. Vid NV-lig vind får du räkna med starkt sjunkande luft i nedsvepet över Åredalen. Om du har dålig höjd över kalfjällsplatån vid Olympiagondolens dalstation kan det vara säkrare att välja landning ca 150 meter väster om Olympiagondolen. Chansa inte, trots medvinden, på att klara dig till landningsfältet om du är osäker. Granarna är otrevligt höga i skogsområdet mellan Rödkullen och Draklanda
Höjdskillnad till Draklanda: 925m
Höjdskillnad till Tväråvalvsliftarnas dalstation: 370m
Att tänka på före start:
Klarar jag Tväråvalvsliftarna och når jag Draklanda?
Vinter: Går Tväråvalvsliftarna om jag behöver använda dem?
Sommar: Är jag beredd på en timmes promenad om jag inte kommer runt? Är den av klubben planterade gräsmattan ok att gå på, eller kan den ta skada pga att det är lerigt?
God höjd över trädgränsen för att säkert nå Draklanda.
Eventuell säkerhetslandning bredvid leden mellan Rödkullen och Olympiagondolen.

Röda Rappet Väst

Koordinater: 63, 25, 34, 36 N, 13, 04, 12, 58 E

Vindriktning: Skärmflygare SV-V.
Startområdet ligger väster om Röda Rappet, ca 500 meter från Kabinbanans bergsstation. Området är lite knöligt så det är krävande vid svag vind. På vårvintern kan du få mycket start- och landningsträning om du landar ca 150 meter väster om Olympiagondolens dalstation och tar liften upp igen. Sommartid är övre startområdet stenigt. Då rekommenderar vi att du går nerför branten och startar i det nedre startområdet norr om bergknallen istället för att ta risken med stupstart och kort startsträcka.
Höjdskillnad till Draklanda: 825m
Höjdskillnad till Olympiagondolens dalstation: 370m
Att tänka på före start:
Observera stupet alldeles nedanför det övre startområdet.
Eventuell turbulens från bergknallen söder om startområdet.
Reservlandning väster om Olympiagondolens dalstation.
God höjd över trädgränsen för att säkert nå Draklanda.
Säkerhetsavstånd till Olympiagondolen och Olympialiften.

Röda Rappet Syd

Koordinater: 63, 25, 28, 29 N, 13, 04, 22, 36 E

Vindriktning: Skärmflygare S.
Startområdet ligger mellan nedfarterna Röda Rappet och Störtloppet, ca 300 meter från Kabinbanans bergsstation. På vårvintern är det mycket praktiskt att landa ca 150 meter väster om Olympiagondolens dalstation om du vill få mycket startträning eller om du är osäker på Draklanda vid mycket trafik i luften.
Höjdskillnad till Draklanda: 825m
Höjdskillnad till Olympiagondolens dalstation: 370m
Att tänka på före start:
God höjd över trädgränsen för att säkert nå Draklanda.
Reservlandningsplats ca 150 m väster om Olympiagondolens dalstation.
Håll utkik efter andra flygare som eventuellt startat längre upp.
Säkerhetsavståndet till Olympiagondolen och Olympialiften.

Mörvikshummeln Väst

Koordinater: 63, 24, 43, 48 N, 13, 04, 41, 47 E

Vindriktning: Skärmflygare S-SV.
Området ligger rakt under kabinvajrarna ca 150 meter väster om Hummelstugan. Härifrån har du alltid motvind till Draklanda. Vid ökad vindhastighet kan du få ett hanglyft direkt vid starten som lyfter rakt upp mot kabinbanans vajrar. Tänk själv! Håll koll på huvudvinden. Vid NV-lig vind kan man bli lurad att tro att vinden är SV-lig på startplatsen pga rotor bakom svartberget.
Höjdskillnad till Draklanda: 525 m
Att tänka på före start:
Säkerhetsmarginal till kabinbanevajrarna.
Låt alltid kabinerna passera före start, eller ännu bättre; starta bara då kabinerna står still.
Når jag Draklanda i motvind?
Ingen bra reservlandningsplats om jag inte klarar järnvägsledningen.

Mörvikshummeln Syd

Koordinater: 63, 24, 37, 79 N, 13, 04, 58, 93 E

Vindriktning: Skärmflygare S.
Mellan Hummelstugan och liftens bergsstation har du branta startplatser i sydlig riktning. Fina flygdagar får du räkna med en hel del publik som granskar dig. Det är en speciell känsla att stå i händelsernas centrum men låt inte publiktrycket avgöra om du är beredd att starta. Efter start håller du kursen rakt åt söder, mot Åre by, och när du har passerat Stötta 1, på din högra sida, ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,5 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin Dal och Stötta 1.
Höjdskillnad till Draklanda: 525 m
Att tänka på före start:
Når jag Draklanda på ett säkert sätt? Motvind?
Brant start kan kräva att du anpassar starttekniken.
Ingen bra reservlandningsplats sommartid om jag inte klarar järnvägsledningen.
Vintertid får inte skärmen läggas ut på Rydbergsvägen (skidnedfart till Olympia- och World Cup liften).

Mörvikshummeln Ost

Koordinater: 63, 24, 38, 75 N, 13,05, 01, 52 E

Vindriktning: Skärmflygare O-SO.
Ca 50 meter sydost om Hummelliftens bergsstation ligger startområdet. Här är det viktigt att du, vintertid, inte startar mitt i pisten och hindrar skidåkare. Efter start svänger du snarast möjligt åt söder, rakt mot Åre by, och när du har Stötta 1 jämsides på din högra sida ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,9 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin-dal och Stötta 1.
Höjdskillnad till Draklanda: 510 m

Mörvikshummeln Nordost

Koordinater: 63, 24, 39, 66 N, 13,05, 03, 79 E

Vindriktning: Skärmflygare O- NNO
Ca 20 meter nordost om Hummelliftens bergsstation ligger startområdet. Här är det viktigt att du, vintertid, inte startar mitt i pisten och hindrar skidåkare. Efter start svänger du snarast möjligt åt söder, vänta lite pga liftens närhet, sedan rakt mot Åre by, och när du har Stötta 1 jämsides på din högra sida ändrar du kurs mot Draklanda som ligger 1,9 km västerut. Om höjdmarginalen till kabinbanevajrarna känns otillräcklig för passage vinner du snabbt höjd mot vajrarna genom att flyga rakt söderut parallellt med vajrarnas sträckning eftersom lutningen är brant mellan Kabin-dal och Stötta 1.
Höjdskillnad till Draklanda: 510 m
Att tänka på före start:
Klarar jag kabinbanevajrarna och järnvägsledningen? Når jag Draklanda säkert?
Observera Hummelliftens närhet.
Stör jag skidåkare?
Det finns ingen bra reservlandningsplats sommartid.

Övriga startplatser/flygställen i Åres närhetVälliste Trillevallen

Koordinater: 63, 16, 19, 67 N, 13,08, 31, 74 E

Vindriktning: O- SO
Sväng av från väg E 14 i Undersåker. Följ skyltar mot Trillevallen. Parkera vid skidliften. Gå upp, ca 20-25 min promenad. Starta där kalfjället börjar, eller ännu lite högre upp.
Landningsplats på parkeringen.

Getryggen Snasahögarna, Storulvån

Koordinater: 63, 10, 52, 31 N, 12,19, 02, 72 E

Vindriktning: O- SO
Kör till Storulvåns fjällstation. Gå upp. Ca 45 min promenad. Starta på lämpligt ställe.
Landningsplats på parkeringen eller på myren strax bredvid.

Inflygning på Draklanda

På grund av att det ligger mellan järnvägen och Åresjön så är det ett krävande fält. Åren har visat att misstag kan straffa sig hårt. Därför är det viktigt att det härskar god diciplin i luftrummet ovanför. Speciellt samförståndet mellan hängglidare och flygskärmar, som flyger i olika hastigheter, måste fungera hundraprocentigt. Om du möter någon i luften ovanför Draklanda, eller på väg dit, markera tydligt att du har observerat och planera din inflygning med hänsyn till övriga piloter.

Lär dig förtursreglerna vid landning. Om du flyger skärm och märker att det blir snålt med höjd över järnvägsledningarna: Chansa aldrig! Nödlanda före. Observera även kraftledningen ovanför E14. Minst en 360-sväng efter att man passerat järnvägen är målsättningen. Vid nordlig och sydlig vindriktning sker alltid inflygning och landning i sidvind längs med fältets sträckning. Tänk då på avdriften mot vattnet eller järnvägen. Allt från västlig till nordlig vind kan spela dig elaka spratt med lyft, sjunk och turbulens på Draklanda. Flyg då inte utanför strandkanten på inflygningen. Det är många som tycker de haft god marginal, men inte nått fram.

På vintern räknas även isen DIREKT UTANFÖR Draklanda till landningsfältet.(Tänk dig ett lika stort Draklanda till, fast ute på isen) Fältet måste alltid hållas fritt för dem som landar. Vikning av skärmar och nedmontering av hängglidare ska göras längs kanten närmast järnvägen. Om du övar balansering av skärm så avbryter du i god tid, samlar ihop skärmen och går till sidan, när piloter gör inflygning. När isen blir för svag att landa på gäller de lokala sommarreglerna för flygning från Åreskutan. Då sätter vi upp information om detta på Åre SDFKs klubbstuga.

OBS! I viken nedanför VM-8:an finns en vak med mycket svag is. Denna är olämplig som landningsplats och klubben ber alla att respektera detta och försöka landa enligt ovan.

Lokala regler

Förutom de vanliga licenskraven och föreskrifterna finns det i Årefjällen även lokala regler och krav för hängflyg och skärmflyg. Olika krav gäller för sommar och vinter. På grund av att vår sport utvecklas hela tiden arbetar Åre SDFK kontinuerligt med reglerna.

* Kabinbanevajrarna
* Start vid långspannet
* Vinterregler
* Flyga på vintern
* Flyga på sommaren

Kabinbanevajrarna

Mellan Kabinbanans Dal- och Bergsstation hålls vajrarna upp av höga stöttor som numreras nerifrån dalen 1-4. Start och flygning öster om Kabinbanan förutsätter att vajrarna passeras på ett omdömesgillt sätt på vägen till Draklanda. Vajrarna hänger till största delen minst 60 meter över marken. Ett fall efter en kollision med kabinbanevajrarna slutar troligen med att… Ja, tänk själv. Tillräcklig höjdmarginal för säker passage får man vanligtvis endast genom att passera över vajrarna söder om Stötta 1. Undantag vid höjdvinst mha termik och/eller hang.
Därför gäller följande: Vid nerflyg utan höjdvinst ska alltid Kabinbanevajrarna passeras söder om Stötta 1. Piloter som är lokalt oerfarna, Elevlicens och P1 följer alltid denna regel.

Start vid långspannet

Vid ostlig vind kan erfarna piloter, minst P2, välja att starta strax väster om Kabinbanevajrarna mellan stötta 3 och 4. Att starta i området förutsätter att du klarar att flyga under vajrarna och snabbt kompensera för eventuella plötsliga lyft samtidigt som du håller reda på att Kabinbanan inte är i rörelse då du avser att passera. Om flera piloter hangar samtidigt i detta begränsade utrymme kan simultankapaciteten sättas på svåra prov.
Alltså: Endast minst P2 med god lokal erfarenhet får välja att starta i området mellan Olympiagondolen, Stötta 3 och Stötta 4. Passage över eller under kabinbanevajrarna får endast ske då Kabinbanan står still. Detta område är inte rekommenderat för start av Åre SDFK.

Vinterregler

Då Åresjöns is kan användas för nödlandning och är säker för landning bredvid Draklanda gäller de nationella reglerna för höjdflygning från berg. Elevlicenspiloter med bergsbehörighet får starta och flyga från ett rekommenderat startområde i sällskap av minst P2 som, efter muntlig överenskommelse, gör en bedömning av att väderförhållanden, start- och flygförhållanden samt piloten är lämpliga. Bedömningen ska göras, och eventuellt klartecken ska ges, för varje enskilt flyg och från startplatsen.

Flyga på sommaren

På sommaren är flygningen lite mer krävande. Framförallt landningen på Draklanda vårt landningsfält kan vara krävande.
För att landa på Draklanda sommartid måste man minst ha 25 höjdflyg om man inte flyger under instruktörs ansvar.

Se ovan under rubrik : Inflygning på Draklanda

Flyga på vintern

Det bästa med vinterflygning är att alla startplatser är släta och fina. Om snöförhållanden tillåter det så hjälper Skistar oss med pistmaskiner att göra i ordning  fina startplatser. För det mesta blir det lugna nedflygningar, men ibland kan det bli några timmar på hanget med bra tillfällen att öva topplandning. Jakten på de första termikblåsorna brukar starta i början på mars där solen gassar på ordentligt i sydsluttningarna. Vintersäsongen är också mycket passande om du ska flyga in dig på ny utrustning och träna landa på Draklanda.

Flyga på sommaren

Sommaren bjuder på varierande flygning. För den rutinerade piloten finns det nästan alltid uppvind någonstans. Leta av sydsluttningen mellan Hummeln och Rödkullen. Svartberget-Störtloppet-Bräckebäcken kan vara svaren på frågan var termiken finns. Bra dagar med hög molnbas ser du också en och annan pilot som ger sig iväg på cross-country. Distansekordet för hängflygare från Åreskutan är 116 km och för skärmflygare drygt 230 km! (Åre-Sollefteå) Har du tur vid dina sommarflyg kan det mycket väl hända att du får sällskap av en kungsörn eller en fjällvråk i termikblåsorna.

Fjällväder

Genom bla. topgrafins inverkan får vädret i fjällen sina speciella särdrag. Mest utmärkande är hastiga väderskiften. Behagfullt lugnt och soligt väder kan snabbt övergå i kraftiga vindbyar och temperaturfall. Lika fort kan ovädret dra bort och allt är frid och fröjd igen. En annan otrevlig överraskning kan vara dimbankar och våg. Plötsligt är sikten begränsad till några tiotals meter, eller det blåser pepparn. Ge därför alltid vakt på vädret och fråga om du är osäker.

Helikopter

Normalt gäller de vanliga väjningsreglerna för möte mellan olika luftfartyg, men runt Åreskutan visar den som flyger för sitt nöje hänsyn till den som flyger för sitt bröd. Alltså: Skärmar och hängglidare väjer och håller mycket god marginal då arbeten med helikopter utförs. Räddningshelikopter under utryckning betraktas som om det vore luftfartyg i nöd = Alla håller undan och ingen startar då räddningshelikopter observeras eller är på väg.

Övrigt flyg

Perfekta flygdagar under vårvintern kan det bli trängsel i luften. Det är en underbar syn att se alla dessa flygfarkoster. Motorflygare, segelflygare, balkongfarare, fallskärmshoppare, hängflygare, skärmflygare och helikoptrar. Alla njuter av friheten att flyga. Kanske flygvapnets AJ37 kör en sväng förbi Åreskutan. Sådana dagar är det speciellt viktigt att vi alla uppträder som värdiga piloter. Om vi nu inte får en påskhälsning av den där Herculesen med galen pilot igen, förståss….ni som flög då vet vad det gäller. Några av oss har i alla fall inte kunnat beundra ett plans nitar från så nära håll i luften förr… :)

Skistar – Åre

Välkommen till Sveriges största och bästa liftsystem. Med Skistars förnämliga liftsystem har vi möjlighet att ta oss till de olika startområdena på ett mycket bekvämt sätt.

Alternativen för skärmflygare är följande: Till Mörvikshummeln med sittliftar eller med en 30-40 minuters promenad ner från Kabinbanans bergstation. Till övriga startområden med Kabinbanan eller med VM-8-an och Olympiagondolen. För hängflygare gäller Kabinbanan. För att upptransport av vingarna ska fungera så smidigt som möjligt har vi utarbetat speciella lastningsregler.  Kabinpersonalen eller lokala piloter kan ge dig nödvändig information.

Turistbyrå

Låt oss visa vägen till berömda vattenfall, gamla gruvor, den bästa tur- eller utförsåkningen, de godaste våfflorna, välkända fågelsjöar, sevärda kyrkor, mysiga restauranger och mycket annat. Många aktivitetsbolag väntar på att få kittla dina sinnen – på fjället, i forsen, på hästryggen eller bakom ett hundspann. Prova något nytt när det inte är flygväder. Turistbyrån hittar du på Station Åre.

Åre Kommun

Åre Kommun är stor till ytan, 7.586 km2, och har ca 10.000 invånare. Under turistsäsongerna kan befolkningen tredubblas. Från Hallen i Öster till Storlien i väster samt från Sösjöfjällen i norr till Lunndörrspasset i söder finns de mest fantastiska fjällområden. Skulle inte flygvädergudarna vara på din sida under din vistelse i Årefjällen finns det mycket annat att hitta på. Åre och Duved är tillsammans Sveriges alpina centrum. Åre har alltid haft stor betydelse som rekreationsort. Redan i slutet av förra seklet uppfördes de första hotellen och 1909 byggdes Bergbanan. Västerut når man klassiska högfjällsområden som Sylarna, Storulvån och Blåhammaren. Längre österut, mot Hallen, möts fjällvärld och jordbruksbygd i ett mångskiftande landskap.

Kommande händelser

Jan
20
lör
2018
17:30 Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte
Kallelse till Åre SDFKs Årsmöte
Jan 20 kl. 17:30 – 18:30
Välkommen till alla medlemmar och stöd medlemmar till årsmöten, lördag den 20:en januari 2018. Plats, tid, dagordning och övriga aktiviteter

Klubb Aktuellt

Klubb Radio

VHF 2m-bandet via repeater.
Öppningston: 67,0Hz
Lyssning: 146.7625 Mhz
Sändning: 150.7625Mhz.