Renovering och förbättring av 1000m starten är igång.