Klubbutrustning

Klubben har tre kompletta utrustningar som är sponsrade av Jämtkraft och SSFF.

Utrustningen är först och främst för ungdomar i klubben.

Om ingen av de yngre använder utrustningarna är det fritt fram för andra klubbmedlemmar att låna utrustning.

Varje kit består av: skärm, sele, nödskärm och hjälm.

Utrustningen kan hämtas hos Skysport på Draklanda och kan inte hyras eller lånas ut till icke klubbmedlemmar.

Jämtkraft klubbskärm