Under sommaren 2022 har vi startat upp projekt “1000 m – en plats för alla”. Projektet går ut på att anlägga en skärmflygstartplats som har gräsmatta som underlag. Startplatsen skall vara tillgänglighetsanpassad med anslutande gångvägar. Grusning av marken har skett under 2022. Under 2023 kommer ytterligare grus och jord läggas på. Slutligen gräsmatta. Projektet pågår under 2022 och 2023, och förväntas vara slutfört i november 2023. Projektet är ett sk “LEADER projekt” och stöds av EU och JORDBRUKSVERKET. För mer information, klicka på länken: